Pořadatelem této akce je Tereza Winklerová (IČ: 75214237).
Zprostředkovatelem prodeje je Aktivace potenciálu (IČ: 17545943).