Pořadatelem této akce je Tereza Winklerová (IČ: 75214237).