Pořadatelem této akce je PROUDY INSPIRACE z. s. (IČ: 03370968).